Fraksi Nasdem / PSI

SUSUNAN ANGGOTA FRAKSI NASDEM – PSI

NO

NAMA

 

JABATAN

UNSUR

1

DR. H. FURTASAN ALI YUSUF, SE, S.Kom., MM

 

KETUA

FRAKSI NASDEM - PSI

2

MARETTA DIAN ARTHANTI, Psi

 

WAKIL KETUA

FRAKSI NASDEM - PSI

3

H. ALI NURDIN A GANI, SH., MH

 

SEKRETARIS

FRAKSI NASDEM - PSI

4

H. BENI SUDRAJAT

 

ANGGOTA

FRAKSI NASDEM - PSI

5

RIA MAHDIA FITRI, S.Sos

 

ANGGOTA

FRAKSI NASDEM - PSI

 

Share :