Fraksi PKS

SUSUNAN ANGGOTA FRAKSI PKS

NO

NAMA

JABATAN

 

UNSUR

 

1

H. JUHENI M ROIS, Lc., M.Pd

 

KETUA

 

FRAKSI PKS

2

H. HILMI FUAD, M.Kom

 

WAKIL KETUA

FRAKSI PKS

 

3

A. CUT MUTHIA, S.Ap

 

SEKRETARIS

FRAKSI PKS

 

4

Hj. NURUL WASI’AH A.Md, Keb

 

BENDAHARA

FRAKSI PKS

 

5

Ir. H. MIPTAHUDIN, MT

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

 

6

Ir. H. GEMBONG R SUMEDI, MM

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

7

H. BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

8

Ir. H. M. BONNIE MUFIDJAR, M.Si

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

9

H. ASNIN SYAFIUDIN, LC., MA

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

10

Drs. KH. IIP MAKMUR

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

11

Dr. Hj. SHINTA WISHNU WARDHANI

 

ANGGOTA

FRAKSI PKS

 

Share :